สะพานไม้อายุกว่า 100 ปี ทอดผ่านทุ่งนาเขียวขจี

สะพานไม้ 100 ปีตั้งอยู่บ้านโคกกระชาย ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสะพานไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่พาดผ่านทุ่งนาข้าวของชาวบ้านในพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 100 ไร่ ยาวเป็นระยะทางยาวร่วม 1 กิโลเมตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นสะพานและเดินบนสะพานไม้ที่ทอดผ่านทุ่งนาข้าวไปได้ตลอดทั้งสาย จากจุดเริ่มต้นเป็นคันคลองส่งน้ำอยู่สูงกว่าท้องนากว่า 10 เมตร

ทำให้ขณะนี้เริ่มมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมสัมผัสบรรยากาศแห่งท้องทุ่งนาในชนบท และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเย็นของวันหยุดสุดสัปดาห์ สำหรับสะพานไม้ 100 ปี แห่งนี้เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่มีความสำคัญบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม เนื่องจากเป็นสะพานที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้สัญจรไปมาหาสู่กัน พร้อมลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรมาแต่ช้านานในอดีต และยังคงสภาพเช่นเดิมมานานกว่า 100 ปีแล้ว ด้วยความรักสามัคคีของชาวบ้านที่ช่วยกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน จึงถือเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสำคัญและดูแลรักษามาไว้เป็นอย่างดี ด้วยความสวยงามและมีคุณค่าทางสังคม ประกอบกับทางชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดจุดชมวิวถ่ายรูปเพิ่มสีสันให้กับสะพานไม้แห่งนี้อย่างสวยงามและโรแมนติก จึงทำให้สะพานไม้แห่งนี้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

Scroll to Top